[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
Integritetspolicy

Rosengrens Fastigheter, org.nr 590802-6635, värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).
Vårt mål är att vara tydliga och förklara hur dina personuppgifter samlas in och behandlas av oss och våra samarbetspartners. Vi samlar inte in, eller behandlar mer uppgifter än vad som krävs för att uppfylla dina förväntningar, och de skyldigheter som vi har mot dig som kund.
Denna policy hjälper dig att förstå vilken information vi samlar in, och hur denna används.
Policyn gäller för alla uppgifter som samlas in via vår webbplats (Rosengrensfastigheter.se) eller per telefon.

Ändamål med behandling av Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, blir hyresgäst och även en tid efter att ditt avtal har upphört. Syftet är att kunna administrera din ansökan, sluta avtal, upprätthålla våra skyldigheter i hyresförhållandet samt ge god service. Det kan t ex handla om att skicka ut hyresavier eller ta emot felanmälningar.

Personuppgifter som kan komma att behandlas:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress (även tidigare eller tillfällig adress, ev c/o)
  • Kontraktsnummer samt lägenhetsnummer
  • Telefonnummer samt ev. e-postadress
  • Uppgifter om betalningar, autogiro
  • Passageloggar i elektroniska nyckelsystem (där det finns)

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Tillgång till personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter restriktivt. Behandling, lagring och radering sker på ett tryggt och säkert sätt som säkerställer att ingen obehörig har tillgång till uppgifterna. Vi lämnar i regel inte ut dina personuppgifter till tredje part men ibland är det nödvändigt för hyresförhållandet.
Vid eventuell försäljning av fastigheten kan uppgifterna komma att lämnas till köpare av fastigheten. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till externa marknadsföringssyften. Kontakta oss om du har/erhåller skyddade personuppgifter.

Rosengrens Fastigheter
Kungsvägen 33
691 31 Karlskoga
[/av_textblock]